Terapia Sistèmica Relacional

balance-1024x682

El Model Sistèmic Relacional es basa en conceptes i aplicacions de la Teoria General de Sistemes, la Cibernètica, la Pragmàtica de la Comunicació Humana i els models construccionistes..

El model sistèmic considera a l’individu no només en la seva subjectivitat, sinó també en funció de les seves interaccions i les seves relacions amb els altres. Sabem que tota conducta humana està emmarcada dins d’un context o sistema relacional. És a dir, s’entén que el comportament d’un individu no es dóna aïlladament, sinó que té sentit dins d’un marc en el qual sempre hi ha “altres” implicats.

Per això, es pot afirmar que el nostre comportament està connectat de manera dinàmica als comportaments de les persones amb les quals ens relacionem, doncs vivim en contínua interacció amb els altres: família, amics, treball, etc. on cadascun de nosaltres influeix i és influït, a la vegada, pels que ens envolten.

L’eina que utilitzem per relacionar-nos és la comunicació, ja que “no es pot no comunicar”. Mitjançant la comunicació ens definim a nosaltres mateixos i als altres. És precisament la definició d’un mateix i de l’altre la que organitza la interacció i dóna significat a la situació.

Per tant, un canvi en la definició, o sigui una redefinició, organitzaria un canvi en la interacció i un nou significat de la situació.

La família mentre que sistema és sempre més que la suma de les seves parts, però un canvi en un dels individus que componen aquest sistema provoca indefectiblement canvis en tots els altres, doncs els sistemes humans es caracteritzen per la mútua interdependència. Un exemple que ens ajuda a entendre aquest principi és l’etapa de cicle vital de l’adolescent. Com tots sabem, l’adolescència d’un fill genera crisi i canvis en ell i, per tant, també en el sistema familiar.

La teràpia familiar està especialment indicada en aquells problemes derivats de la relació entre els membres de la família: adolescents problemàtics, parelles que estiguin travessant una crisi, conflictes pares-fills, problemes de comportament en els nens,…
Aquest model de psicoteràpia posa l’èmfasi en la interacció entre els individus i en els processos de comunicació.