Teràpia Conductual Cognitiu

balance-1024x682

El Model Conductual-Cognitiu és un corrent psicoterapèutic que sorgeix a partir de 1950 i incorpora gradualment estratègies i procediments de la Psicologia Cognitiva (Bandura, Albert Ellis, Aaron Beck, Meichenbaum), fins a adoptar la denominació que posseeix actualment, Teràpia Cognitiu-Conductual. Aquest model accepta la tesi conductista que la conducta humana és apresa, però aquest aprenentatge no consisteix en un vincle associatiu entre estímuls i respostes sinó en la formació de relacions de significat personals, esquemes cognitius o regles.

Els processos cognitius acoloreixen la manera en què l’individu veu el món i el seu lloc dins d’ell. Per tant les distorsions o els dèficits cognitius són responsables, en gran manera, de l’aparició de trastorns emocionals.

L’enfocament cognitiu-conductual investiga com aprenem, és a dir els principis que expliquen l’aprenentatge, tant de comportaments desitjables com perjudicials.

Alguns d’aquests aprenentatges ens ajuden a sentir-nos bé, a relacionar-nos adequadament amb els altres i a aconseguir el que ens proposem. Uns altres en canvi, ens generen dolor, ressentiment, danyen la nostra salut i les nostres relacions interpersonals. A ells estarà dirigida la teràpia.